ZAJĘCIA Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

Zajęcia z udziałem zwierząt (Animal Assisted Activity, AAA) prowadzone są w celu motywowania uczestników do podejmowania różnych aktywności. W trakcie zajęć uczestnicy zachęcani są do relaksu, zabawy, nauki, wykonywania czynności dnia codziennego. Wzmacnianie wewnętrznej motywacji do podejmowania działań jest ważnym elementem terapii. 
Korzyści osiągane podczas zajęć z udziałem psa:

- rozwój społeczno - emocjonalny,
- wzrost empatii,
- poprawa samopoczucia,
- pozytywne nastawienie do świata,
- zmniejszenie stresu,
- rozwój fizyczny,
- rozwój poznawczy.


Zajęcia kierujemy do dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów.


Forma pracy podczas zajęć:

- zajęcia indywidualne, 30-45 minut,
- zajęcia grupowe (4-8 osób), 45-60 minut.


Prowadzimy zajęcia w miejscu zamieszkania klienta, w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych i innych instytucjach zainteresowanych dogoterapią

kontakt

Polecane strony