Psychoterapia par

Na terapię par zapraszamy osoby będące w bliskiej relacji (w związku małżeńskim lub nieformalnym), które na skutek doświadczanych konfliktów, odczuwają w związku przykre emocje i spadek zadowolenia z relacji. Dzięki oddziaływaniom terapeutycznym stwarzamy naszym klientom możliwość do poszukiwania rozwiązań konfliktów oraz okazję do nauki nowych sposobów komunikowania się.

Obecnie wiele par doświadcza konfliktów w związku z sytuacją ekonomiczną, trudnością pogodzenia życia zawodowego z pracą, niepełnosprawnością lub chorobą własną lub bliskiej osoby (małżonka, dziecka, rodziców). Trudności doświadczane w różnych obszarach życia mogą być źródłem konfliktów między partnerami. Udział w terapii daje partnerom możliwość zwiększenia świadomości wzajemnych potrzeb i oczekiwań wobec drugiej osoby oraz wspólnego poszukiwania rozwiązań konfliktów.

Zaletą terapii par jest jednoczesna decyzja obojga partnerów do rozpoczęcia wspólnej pracy na rzecz ich relacji. Z udziałem terapeuty uczestnicy terapii uczą się komunikować swoje myśli, uczucia i potrzeby, aby czerpać więcej radości ze wspólnego życia.

Po zakończeniu terapii nasi klienci będą świadomie dążyć do budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu.

Spotkania zawsze odbywają się wspólnie, po uprzednich konsultacjach.

Czas trwania sesji:

60 minut - 100 zł.

kontakt

Polecane strony