Nasze cele

Celem CPR jest:

- udzielenie pomocy psychologicznej osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom w sytuacji doświadczania kryzysu psychicznego oraz trudnych emocji,
- pomoc w emocjonalnym przystosowaniu się do nowej sytuacji życiowej,
- wzmacnianie niezależności życiowej w różnych obszarach życia, takich jak: edukacja, zdrowie, relacje z rodziną, przyjaciółmi itp,
- wspieranie w rozwoju osobistym, samorealizacji i osiąganiu satysfakcji z życia.

kontakt

Polecane strony