Zajęcia z udziałem zwierząt

Zajęcia z udziałem zwierząt (Animal Assisted Activity, AAA) prowadzone są w celu motywowania uczestników do podejmowania różnych aktywności. W trakcie zajęć uczestnicy zachęcani są do relaksu, zabawy, nauki, wykonywania czynności dnia codziennego. Wzmacnianie wewnętrznej motywacji do podejmowania działań jest ważnym elementem terapii.
Korzyści osiągane podczas zajęć z udziałem psa:

  • rozwój społeczno-emocjonalny,
  • wzrost empatii,
  • poprawa samopoczucia,
  • pozytywne nastawienie do świata,
  • zmniejszenie stresu,
  • rozwój fizyczny,
  • rozwój poznawczy.

Zajęcia kierujemy do dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów.


Forma pracy podczas zajęć:

  • zajęcia indywidualne, 30-45 minut, 
  • zajęcia grupowe (4-8 osób), 45-60 minut.

Prowadzimy zajęcia w miejscu zamieszkania klienta, w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych i innych instytucjach zainteresowanych dogoterapią

kontakt

Polecane strony