Zajęcia edukacyjne udziałem psa

Zajęcia mają na celu edukowanie uczestników o tym jak opiekować się psem w sposób odpowiedzialny. W trakcie zajęć uczestnicy rozwijają umiejętności prospołeczne oraz funkcjonowanie poznawcze.

Przykładowe obszary tematyczne w trakcie edukacji:

  • właściwe i bezpieczne zachowania wobec psów,
  • zrozumienie zachowań zwierząt,
  • poznanie potrzeb zwierząt,
  • przeciwdziałanie przemocy wobec zwierząt,
  • opieka nad zwierzętami,
  • wspomaganie edukacji - w tym nauka czytania, pisania, liczenia itp.

Zajęcia kierujemy do dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów.


Forma pracy podczas zajęć:

  • zajęcia indywidualne, 30-45 minut, 
  • zajęcia grupowe (4-8 osób), 45-60 minut.

Prowadzimy zajęcia w miejscu zamieszkania klienta, w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych i innych instytucjach zainteresowanych dogoterapią.

kontakt

Polecane strony