Zajęcia terapeutyczne z udziałem psa

Terapia z udziałem zwierząt (Animal Assisted Therapy, AAT) to działania terapeutyczne zorientowane na konkretny cel (np. rozwój umiejętności), którego osiągnięcie jest ważne dla poprawy jakości życia uczestnika zajęć. Obecność psa wspomaga proces rehabilitacji i motywuje do pracy.

Przykładowe obszary pracy w trakcie zajęć:

- komunikowanie się (m.in. u dzieci niesłyszących i dzieci z autyzmem),
- motoryka mała i duża,
- samodzielność,
- funkcje poznawcze (m.in. pamięć, koncentracja uwagi),
- świadomość ciała,
- zachowania problemowe,
- samoakceptacja,
- samoocena,
- rozwijanie poczucia kontroli i poczucia sprawstwa,
- obniżenie lęku i poczucia samotności.


Zajęcia kierujemy do dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów.


Forma pracy podczas zajęć:

- zajęcia indywidualne, 30-45 minut,
- zajęcia grupowe (4-8 osób), 45-60 minut.


Prowadzimy zajęcia w miejscu zamieszkania klienta, w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno - pedagogicznych, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych i innych instytucjach zainteresowanych dogoterapią.

kontakt

Polecane strony