Lokalne Centrum Asystentury Leśnica

Lokalne Centrum Asystentury Leśnica wspiera osoby z niepełnosprawnością (dzieci i młodzież, osoby dorosłe i w starszym wieku) są z terenu osiedla Leśnica poprzez świadczenie im usług asystentów, rekrutowanych spośród społeczności lokalnej. Proponowane działanie jest odpowiedzią na potrzeby osiedla, którego licznymi mieszkańcami są  osoby z niepełnosprawnością i które zlokalizowane jest w zachodniej części Wrocławia (oddalonej od Centrum).

Poprzez świadczenie lokalnych usług asystenckich realizowane są trzy nadrzędne cele:

  • pomoc mieszkańcom Leśnicy w przystosowaniu się do ograniczeń wynikających z niepełnosprawności,
  • wzrost kwalifikacji mieszkańców osiedla Leśnica i okolic w zakresie świadczenia osobom niepełnosprawnym usług asystenckich.
Zwiększenie satysfakcji z  życia rodziców i opiekunów poprzez wsparcie ich w opiece nad bliską osobą z niepełnosprawnością.

kontakt

Polecane strony