Asystent dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

Asystent pracujący z dziećmi i młodzieżą wspiera ich rodziców i opiekunów w zakresie:

- kontynuowania programów rehabilitacyjnych w domu,
- nauki i rozwoju poznawczego dziecka,
- usamodzielniania się dziecka,
- organizacji czasu wolnego.


Asystent współpracuje z rodziną i z rehabilitantami. Dzięki pomocy asystenta rodzice otrzymują wsparcie w opiece nad dzieckiem oraz zyskują czas wolny na odpoczynek.

Przykład:

Asystent raz w tygodniu przez ok 2 h organizuje czas wolny dla 6 - letniej niewidomej dziewczynki. Proponuje zabawy dostosowane do możliwości dziecka, które sprzyjają nauce, rozwijaniu samodzielność, umiejętności komunikacji z drugą osobą i kreatywności w zabawie.

kontakt

Polecane strony