O nas

Celem Centrum jest udzielenie wsparcia psychologicznego osobom, które z powodu niepełnosprawności lub problemów zdrowotnych doświadczają kryzysu psychicznego. Pomoc skierowana jest do osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Doświadczanie niepełnosprawności lub problemów zdrowotnych przez bliską osobę wpływa na funkcjonowanie całej rodziny, dlatego wsparcie oferujemy również osobom z najbliższego otoczenia, a szczególnie rodzicom, małżonkom, rodzeństwu, opiekunom osób z niepełnosprawnością.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu we wspieraniu osób z niepełnosprawnością zapewniamy:

- przyjazną atmosferę,
- znajomość sytuacji życiowej (m.in. potrzeb, trudności życiowych, doświadczanych ograniczeń, możliwości rehabilitacji) osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
- znajomość zasad zachowania podczas spotkania z osobami z różnymi trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności,
- możliwość rozmowy w Polskim Języku Migowym.

kontakt

Polecane strony